top of page

Group

Public·279 members

Česko Konžská republika přenos 30.11.2023


Země nebo oblast. Afrika. Alžírsko, Benin, Burkina Faso, Burundi, Egypt, Gabon, Guinea, Jihoafrická republika, Kamerun, Konžská ... Andorra, Belgie, Česká ...


Přestože podle zákona mají v Demokratické republice Kongo ženy stejná práva jako muži, praxe ukazuje zcela jiné skutečnosti. Místní ženy mohou být vlastním mužem vyloučeny z komunity. Důvodem k vyloučení je například znásilnění, jelikož žena měla pohlavní styk s jiným mužem, než je její vlastní manžel. Ženy mají povinnost poslouchat manžela, a pokud chtějí udělat cokoli mimo domácnost, musejí požádat o svolení. Tato historicky zakotvená nadřazenost k ženám je možná i důvodem, že všechny ozbrojené konflikty v zemi doprovází masivní znásilňování. Na sexuálním násilí se podílejí jak vládní ozbrojené složky, tak rebelské skupiny. I přesto, že mírová smlouva byla mezi oběma skupinami podepsána již v roce 2003, od roku 2007 byl zaznamenán nárůst sexuálního násilí a nebezpečí obecně. Populační fond OSN uvádí, že v roce 2008 přibylo téměř 16 000 znásilněných žen. Z toho bylo více než 65 procent dětí, zejména dívek od 12 do 18 let. Pomáháme v konžské provincii Jižní Kivu 26. 7. 2016 — Tím pomáhají zásadně snižovat riziko přenosu nejrůznějších infekcí a střevních onemocnění, které jsou jednou z největších hrozeb pro malé děti. století. Tento druh sexuálního násilí má devastující dopady nejen na fyzickou stránku obětí, nýbrž i na pospolitost komunity, která je zatížena kolektivním traumatem. Podkopána je také národní, politická a kulturní solidarita. Důležitým faktem však zůstává, že se jedná o společnosti, kde jsou zakořeněné genderové nerovnosti a kde se sexuální násilí objevuje jako součást eskalace konfliktu. To je zřejmě určitým způsobem navázáno i na situaci, ve které se zde ženy nacházejí. Cestování - Kongo (Kinshasa) Konžská demokratická republika: Doporučení pro cesty. cestování. Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho ... Následující válka volně navázala na předchozí konflikt a probíhá v podstatě až dodnes. Zahraniční spojenci (Rwanda a Uganda) se již v roce 1998 obrátili proti bývalému spojenci L. -D. Kabilovi a rozpoutali v DRK občanskou válku. Země se ocitla v nejkrutějším ozbrojeném konfliktu od druhé světové války, když se do vojenských operací zapojilo sedm armád a několik militantních skupin. Někteří odborníci dokonce hovoří o první africké světové válce, ve které zemřelo odhadem 5, 4 milionu lidí. Výsledkem tohoto konfliktu bylo masové násilí na konžské půdě. Herbert Weiss hovoří o dvou válkách, které zemi postihly. První proběhla v letech 1996 a 1997 v souvislosti s odstraněním diktátora Mobutua Sese Seko a nástupem Laurent-Désiré Kabily. Mobutu držel režim až do roku 1997, kdy byl svržen vojenskými jednotkami Aliance demokratických sil pro osvobození Konga-Zaire (AFDL-Aliance des Forces Démocratique pour la Liberátion du Congo-Zaire) za vydatné pomoci Rwandy, Ugandy, Angoly a Burundi. 29. května 1997 se vůdce těchto jednotek Laurent Désiré Kabila prohlásil prezidentem a Zair byl přejmenován na Demokratickou republiku Kongo. Virové onemocnění Marburg | NZIP 10. 9. 2021 — Epidemie byly popsány v letech 1998-2000 v Konžské demokratické republice (≥154 případů, 128 úmrtí) a v roce 2005 v Angole (252 případů, 227 ... Nemají žádnou autoritu, nerespektují je ani děti, pokud je přítomen muž (z komunity či rodiny), který je ženě automaticky nadřazen. Konžské ženy nemají šanci uplatnit se v ekonomice, politice či jiné vyšší funkci, zkrátka jakkoliv se podílet na moci. Ženy se nesmějí účastnit ani vesnických schůzí či formálních setkání komunity. Místní ženy nejsou ani homogenní skupinou, tedy liší se etnickou příslušností, stupněm vzdělanosti, sociálními podmínkami a také zemědělským či městským původem. Obecně tudíž můžeme vycházet z toho, že v Demokratické republice Kongo je silně zakořeněný patriarchální model společnosti, ve kterém je patrná genderová stereotypizace rolí. Muž a žena nemají rovné postavení, ženy mají de facto i de iure nižší statut ve společnosti. Postavení žen v Demokratické republice Kongo | Ústav mezinárodních vztahů - Expertise to impact29. 7. 2012 Tento obsah není aktuální Problematika postavení žen v rozvojových oblastech (mezi které Demokratická republika Kongo bezesporu patří) je v současnosti velmi diskutovaným tématem. Mnoho teoretiků se v oblasti mezinárodních vztahů věnuje oblasti rozvoje a lidských práv s přihlédnutím na gender, tedy ve smyslu soustředění se na ženy (viz feministické teoretičky mezinárodních vztahů). Tito teoretici se tak zaměřují na ženy v rozvojových zemích. Upozorňují na problematiku ženské migrace, ženské vzdělanosti, přístupu žen ke zdrojům, na ženskou práci a také na genderové násilí. Středoafrická republika Středoafrická republika přijala bitcoin jako zákonné platidlo. 28. 4. 2022, 11:02. Češi zkoumají v Africe přenos střevních parazitů mezi lidmi a primáty. Sami ... Kongo (Brazzaville) 1.3 Obyvatelstvo. 1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi. Konžská republika (République du Congo) je státem střední Afriky. Leží u pobřeží ... NÁSTIN MALARICKÉHO ONEMOCNĚNÍ V AFRICE (HDP) vykazují Konžská republika, Burundi. Libérie a Somálsko. (The World Česká republika nemůže být endemickou malarickou oblastí, protože výskyt malárie ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page